สล็อตออนไลน์

Facebook จะเริ่มแสดงโฆษณาที่กำหนดเป้าหมายในชุดหูฟัง Oculus VR

Facebook จะเริ่มแสดงโฆษณาที่กำหนดเป้าหมายในชุดหูฟัง Oculus VR

ความก้าวหน้าครั้งใหญ่ครั้งต่อไปใน VR จะเป็น… โฆษณาเสมือนจริงหรือไม่?Facebookประกาศว่ากำลังเริ่มต้น “การทดสอบเล็กๆ” ของโฆษณาในหูฟังสำหรับ อุปกรณ์ Oculus VR โฆษณาจะปรากฏครั้งแรกใน “Blaston” เกม VR แนวต่อสู้ยิงปืนจาก Resolution...

Continue reading...